Vzdělávání

Přednášky, besedy, semináře, workshopy…

Jedná se o různé časově a tematicky zaměřené aktivity, například z oblastí: vývoj dítěte a péče o ně, rodičovství a výchova, konflikty, komunikace a obtížné situace v rodině, psychologie a pedagogika, orientace na trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života, zvyšování rodičovských kompetencí… Témata jsou volena na základě aktuálního dění a fenoménů a samozřejmě dle poptávky rodičů.

Rodiče se mohou účastnit i se svými dětmi, pro které je zajištěno bezplatné hlídání.

Aktivity vedou spolupracující odborníci, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách a přítomna je rovněž aktivizační pracovnice.

Akce probíhají nárazově. Aktuální najdete v kalendáří či na facebooku.