Fond Vysočiny

 
 
1) Fond Vysočiny, program Sportujeme a volný čas, podprogram Volný čas 
 
Projekt s názvem "Volný čas 2019"
 
Obsahem projektu jsou volnočasové aktivity zaměřené na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež a pro celé rodiny.
 
Aktivity projektu:
  • Kroužky a aktivity pro rodiče s dětmi předškolkového a předškolního věku (zejména sportovního, kulturního, hudebního a vzdělávacího charakteru)
  • Kroužky pro děti předškolního a školního věku (zejména sportovního, pohybového, relaxačního, kulturního a vzdělávacího charakteru)
  • Anglická školička (kroužky nabízející hravou formu seznámení s cizím jazykem pro děti, rodiče s dětmi a školáky)
  • Výtvarná a rukodělná dílna
  • Volnočasové aktivity pro mládež a dospělé
  • Aktivity na podporu zdravého životního stylu – zejména pro děti a rodiny s dětmi
  • Letní příměstské tábory (družiny a minidružiny navazující na celoroční činnost kroužků a kurzů - sportovní, všestranná, rukodělná, ekologická, ...)
  • Další akce doplňující a navazující na dlouhodobé volnočasové kroužky a aktivity, jedná se o akce pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi
 
Tento projekt byl finančně podpořen Krajem Vysočina.
 
Fond Vysočiny
 
 
2) Fond Vysočiny, program Mateřská centra 2019 
 
Účelem dotace je podpořit mateřská a rodinná centra, jejichž činnost pozitivně podporuje funkci a rozvoj rodiny, a to z důvodu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.
 
Jedná se o program na podporu projektů mateřských center v oblasti rodinné politiky, v roce 2019 jsme realizovali 2 projekty:
 
- Rodina v Centru
- Rodina v Centru DaR
 
Obsahem projektu byly aktivity pro rodiče s dětmi, akce pro celé rodiny, poradenství, kampaně a vzdělávání rodičů, a to jak v Třebíčském centru, tak v Centru DaR.
 
Tyto projekty byly finančně podpořeny Krajem Vysočina.
 
Fond Vysočiny