Kraj Vysočina

Program: Podpora mládeže na krajské úrovni, podprogram Rukodělné a řemeslné aktivity 
 
Projekt "Ekoateliér 2019"
 
Obsahem projektu jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže se zvláštním zaměřením na rukodělnou a řemeslnou činnost, podněcující jejich tvořivost, rozvíjející manuální zručnost a vedoucí k osvojení znalostí a dovedností v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
 
Aktivity projektu:
1) Kroužky pro děti předškolního věku 
2) Aktivity pro rodiče s dětmi předškolkového věku (Tvořivé dopoledne, EKOtvoření pro malé i velké,...)
3) Tvořivá dílna (kurzy nabízené dle aktuálních termínů)
4) Ekoateliér - nabídka tvořivých kurzů a akcí zaměřených na práci s přírodními materiály a představení tradičních řemesel 
5) Další akce doplňující a navazující na dlouhodobé pravidelné volnočasové kroužky a aktivity - jednorázové akce pro zejména pro rodiny s dětmi tématicky zaměřené na události v průběhu roku, svátky, roční odbobí, apod.
 
Tento projekt byl finančně podpořen Krajem Vysočina.