Náš tým

Bc. Anna Machátová
předsedkyně

Telefon: 603 870 272

E-mail: tc.machatova@gmail.com

Více...

Mgr. Anna Malenová
lektorka

Telefon: 604 813 882

E-mail: tc.malenova@gmail.com

Více...

Božena Kratochvílová
pracovnice v sociálních službách, lektorka

Telefon: 739 493 140

E-mail: tc.kratochvilova@gmail.com

Více...

Eva Žáková
pracovnice v sociálních službách, lektorka

Telefon: 734 657 368 

E-mail: tc.evazakova@gmail.com
 

Lenka Křivánková
pečující osoba v DS Kapička, pracovnice v sociálních službách
E-mail: tc.krivankova@gmail.com
 
Iveta Karásková
pečující osoba v DS Kapička

Telefon: 734 655 124

E-mail: tc.karaskova@gmail.com 

Více...

Ing. Bc. Jitka Běhanová
pečující osoba v Mikrojeslích Sluníčko, sociální pracovnice, lektorka

Telefon: 734 657 394

E-mail: tc.behanova@gmail.com

Více...

Petra Hotová
pečující osoba v DS Kapička

Telefon:  731 136 645

E-mail: tc.hotovapetra@gmail.com

Více...

Daniela Kolaříková
aktivizační pracovnice, lektorka

E-mail: tc.kolarikova@gmail.com

Více...

Jana Marešová
pečující osoba v DS Kapička

Telefon: 734 655 124

E-mail: tc.maresova@gmail.com

Více...