Grantový systém města Třebíče

Odkaz na této webové stránce.

 

Třebíčské centrum realizuje každý rok několik projektů v rámci Grantového systému města Třebíč.

 

V roce 2019 se jednalo o tyto projekty:

- GP Rodina a zdraví, projekt "Zdravá rodina 2019"

Projekt zaměřený na aktivity na podporu zdraví jednotlivých členů široké rodiny, např. kurzy zdravého vaření, akce Společně a zdravě, Týdny zdraví, Otevřená zahrada, preventivní program pro MŠ a ZŠ, letní družiny a minidružiny zaměřené na zdravý životní styl, atd.

 

- GP Zájmové aktivity, projekt "Aktivní rodina 2019"

Obsahem projektu jsou akce a aktivity s hlavním zaměřením na děti a mládež a na rodiny s dětmi. Projekt zahrnuje pravidelné aktivity, jednorázové akce, tematické měsíční projekty a letní družiny a minidružiny.

 

- GP Kultura, projekt "Společně za kulturou"

Obsahem projektu jsou akce a aktivity kulturního charakteru se zaměřením na děti a rodiny s dětmi, ale i širokou veřejnost. Projekt zahrnuje jednorázové akce a kampaně, tematické měsíční projekty i letní družiny a minidružiny. Projekt se zaměřuje na více oblastí kulturního vnímání - hudbu, tanec, zpěv, divadlo, výtvarné a rukodělné aktivity, ale i udržování tradic a rozvoj kreativity a fantazie.

 

- GP Ekologie, projekt "Návrat k přírodě"

Obsahem projektu jsou aktivity se zaměřením na environmentální výchovu a vzdělávání dětí a rodin s dětmi. Projekt zahrnuje pravidelné aktivity pro rodiče na MD a RD v rámci aktivit Třebíčského centra a Centra DaR, rukodělné kurzy a pravidelná tvořivá setkávání Ekoateliér a Recyklohrátky, aktivity ekologické výchovy a vzdělávání pro předškolní a předškolkové děti, letní družiny a minidružiny, dále sérii akcí zaměřenou na ochranu životního prostředí, problematiku třídění odpadů, výchovu respektu k přírodě s názvem Duben - měsíc pro Zemi a ekologii a v neposlední řadě aktivity na představení ekologických aspektů hnutí fair trade.

 

Tyto projekty byly finančně podpořeny městem Třebíčí.