Základní informace

Dětská skupina Kapička II.

Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0013986

Doba realizace: 4. 9. 2019 - 3. 3. 2022

 

Dětské skupiny jsou registrovanou službou a novým nástrojem MPSV jak umožnit rodičům lépe slaďovat pracovní a rodinný život, zároveň doplňují nabídku služeb péče o děti (mnohdy i nabídkou alternativních výchovných a pedagogických směrů). Frekvenci a délku docházky si určuje rodič sám a je možné ji průběžně měnit. Denní program tvoří hry, didakticky cílené činnosti a řízené aktivity na rozvoj dítěte, pohybové a hudební aktivity, pobyt venku a odpolední odpočinek.

Další obecné informace o dětských skupinách najdete ZDE.

Dětská skupina Kapička, kterou provozuje Třebíčské centrum z. s., je dětskou skupinou rodinného typu, upřednostňujeme individuální přístup a "mateřskou" péči. Přijímáme děti od dvou let (děti mladší pouze na základě individuální domluvy). Kapacita DS Kapička je 12 dětí, o které pečuje tým 3 až 5 kvalifikovaných pečujících osob. Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné a láskyplné prostředí, ve kterém se budou rozvíjet a připravovat na nástup do MŠ.
 
Výhody DS Kapička:
- individuální a empatický přístup pečujících osob
- malý kolektiv dětí a nadstandardní personální zajištění péče o děti
- postupné zvykání na odloučení od rodičů a pomoc při adaptaci dítěte
- flexibilita docházky, možnost zvolit si dny a formu docházky, která rodičům nejlépe vyhovuje 
- dostupná cena a možnost uplatnění slevy na dani
 
Provozní doba: 08:00 - 15:00 hod (po domluvě dle potřeb rodičů a možností poskytovatele až do 17:00 hod) 
 
Cena: viz Ceník 
 
Kontakty:  e-mail: ds.kapicka@gmail.com, tel. 734 655 124
 
Elektronická přihláška ZDE.