MPSV, program Rodina

 Projekt "Komplexní program na podporu rodiny a zvyšování rodičovských kompetencí".
 
Obsahem projektu je realizace komplexního programu pro rodiče s dětmi, který je otevřený všem rodičům. Obsah projektu tvoří služby navazující na sociální služby, jde o komplexní program provázaných aktivit,
podpořený síťováním a spoluprací s dalšími odbornými organizacemi. 
 
Aktivity projektu:
1) Základní individuální poradenství a konzultační činnost
2) Zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi a zajištění komplexní pomoci zejména pro rodiny v ohrožení a pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami
3) Vzdělávání a výchovně-vzdělávací činnosti, t.j. přednášky, besedy, diskusní skupiny, kurzy, semináře, tréninkové aktivity, vzdělávací aktivity, workshopy, akce (i na základě spolupráce s odborníky a partnerskými organizacemi)
4) Osvěta a účast na kampaních, informační činnost
5) Krátkodobé hlídání a péče o děti jako doprovodná služba k aktivitám pro rodiče
 
Projekty na podporu rodiny finančně podpořené MPSV realizujeme již od roku 2005.