Základní informace

Mikrojesle Sluníčko, Třebíč

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010986

Doba realizace: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

 

Mikrojesle jsou novým nástrojem MPSV jak umožnit rodičům lépe slaďovat pracovní a rodinný život, zároveň doplňují nabídku služeb péče o děti (podobně jako dětské skupiny). V mikrojeslích se poskytuje individuální péče o děti, zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Frekvenci a délku docházky si určuje rodič sám a je možné ji průběžně měnit. Denní program tvoří hry, řízené aktivity na rozvoj dítěte, pohybové
a hudební aktivity, pobyt venku a odpolední odpočinek.

Více obecných informací o mikrojeslích najdete ZDE.

 

Kontakty: Ing. Bc. Jitka Běhanová, vedoucí mikrojeslí

e-mail: mikrojesle.slunicko@gmail.com, tel. 734 657 394, 603 870 272

Kapacita: 4 děti ve věku od 6 měsíců do dovršení 4. narozenin dítěte

Provozní doba: 07:00 - 15:30 hod (po domluvě dle potřeb rodičů a možností poskytovatele až do 17:00 hod)

Cena: v rámci realizace projektu a pilotního ověřování je péče o děti v Mikrojeslích Sluníčko zdarma.

Elektronická přihláška ZDE.

 

Od 1. 7. 2022 bude provoz Mikrojeslí Sluníčko UKONČEN. Péče o děti bude zajištěna v dětské skupině Kapička (kapacita 12 dětí) a dětské skupině Sluníčko (kapacita 4 děti).