Podmínky přijetí

Kritéria přijetí jsou následující:
1. Termín podání elektronické přihlášky (žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí)
2. Pravidelnost a délka docházky (docházka min. 2-3 týdně s celodenním režimem - min. 6 hodin)
3. Potřebnost péče o dítě (podmínkou je doložení potvrzení o postavení na trhu práce od obou rodičů)
4. Věk dítěte a plnění adaptačního plánu
 
Po vyplnění elektronické přihlášky kontaktuje zástupce Mikrojeslí Sluníčko rodiče a dle požadavků rodičů a možností poskytovatele domluví přijetí dítěte. O přijetí dítěte je rodič informován mailem s podrobnými informacemi k nástupu.
 
Před nástupem je nutné doložit tyto dokumenty (viz Dokumenty ke stažení):
 
  • vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od pediatra o absolvování očkování dle očkovacího kalendáře (s výjimkou případů trvalé kontraindikace nebo imunity proti nákaze)
  • podepsanou smlouvu o péči o dítě v Mikrojeslích Sluníčko
  • potvrzení o postavení na trhu práce od obou rodičů (potvrzení, že každý z rodičů je buď zaměstnán, nebo OSVČ, nebo je zapojen v procesu vzdělávání či rekvalifikace, nebo pokud je v evidenci ÚP, ale zaměstnání si aktivně hledá)
  • monitorovací list podpořené osoby (vyplňují oba rodiče)
 
BEZ DOLOŽENÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ NELZE DÍTĚ DO MIKROJESLÍ SLUNÍČKO PŘIJMOUT.