Podmínky přijetí

Kritéria přijetí jsou následující:
1. Termín podání elektronické přihlášky
2. Věk a zralost dítěte (návaznost na adaptační plán)
3. Potřebnost péče o dítě (např. nástup rodičů do práce)
4. Pravidelnost a délka docházky (docházka min. 2-3 týdně s celodenním režimem)  
 
Po vyplnění elektronické přihlášky kontaktuje zástupce DS Kapička rodiče a dle požadavků rodičů a možností poskytovatele domluví přijetí dítěte. O přijetí dítěte je rodič informován mailem s podrobnými informacemi k nástupu.
 
Před nástupem je nutné doložit tyto dokumenty (viz Dokumenty ke stažení):
  • vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od pediatra o absolvování očkování dle očkovacího kalendáře (s výjimkou případů trvalé kontraindikace nebo imunity proti nákaze)
  • podepsanou smlouvu o péči o dítě v Dětské skupině Kapička
  • potvrzení o postavení na trhu práce minimálně od jednoho z rodičů (potvrzení, že jeden z rodičů je zaměstnán, nebo je OSVČ, nebo studuje, nebo pokud je v evidenci ÚP, ale zaměstnání si aktivně hledá)
  • monitorovací list podpořené osoby (vyplňuje ten z rodičů, který dodal potvrzení o postavení na trhu práce)
BEZ DOLOŽENÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ NELZE DÍTĚ DO DS KAPIČKA PŘIJMOUT.
 
Naším cílem je co nejvíce usnadnit dětem i rodičům nástup do DS, pomáháme při adaptaci dítěte a jsme s rodiči v intenzivním kontaktu. Před samotným nástupem rodiče vyplní dotazník, který nám pomůže získat detailnější informace o dítěti, jeho potřebách i přáních rodičů. Odkaz ZDE.
 
Na facebooku pod Třebíčským centrem je rovněž vytvořená uzavřená skupina rodičů z DS Kapička, pro interní komunikaci (zejména pro omluvy a náhrady) používáme tuto možnost.