Podmínky přijetí

 

Kritéria přijetí jsou následující:

1. Termín podání elektronické přihlášky

2. Věk a zralost dítěte (návaznost na adaptační plán)

3. Potřebnost péče o dítě (např. nástup rodičů do práce)

4. Pravidelnost a délka docházky (docházka min. 2-3 týdně s celodenním režimem) 

Po vyplnění elektronické přihlášky kontaktuje zástupce DS Kapička rodiče a dle požadavků rodičů a možností poskytovatele domluví přijetí dítěte. O přijetí dítěte je rodič informován mailem s podrobnými informacemi k nástupu.

 

Před nástupem je nutné doložit tyto dokumenty (viz Dokumenty ke stažení):
  • vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení od pediatra o absolvování očkování dle očkovacího kalendáře (s výjimkou případů trvalé kontraindikace nebo imunity proti nákaze)
  • podepsanou smlouvu o péči o dítě v Dětské skupině Kapička
  • potvrzení o postavení na trhu práce minimálně od jednoho z rodičů (potvrzení, že jeden z rodičů je zaměstnán, nebo je OSVČ, nebo studuje, nebo pokud je v evidenci ÚP, ale zaměstnání si aktivně hledá)
BEZ DOLOŽENÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ NELZE DÍTĚ DO DS KAPIČKA PŘIJMOUT.
 
Naším cílem je co nejvíce usnadnit dětem i rodičům nástup do DS, pomáháme při adaptaci dítěte a jsme s rodiči v intenzivním kontaktu. Před samotným nástupem rodiče vyplní dotazník, který nám pomůže získat detailnější informace o dítěti, jeho potřebách i přáních rodičů. Odkaz ZDE.
Na facebooku pod Třebíčským centrem je rovněž vytvořená uzavřená skupina rodičů z DS Kapička, pro interní komunikaci (zejména pro omluvy a náhrady) používáme tuto možnost.

Další informace k procesu přijetí dítěte a obzvláště pak ke zvládnutí adaptace dítěte viz Adaptační program k nástupu do DS Kapička, link ZDE.