Asistovaný kontakt

Ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dítěte MÚ Třebíč a Moravské Budějovice zajišťujeme zprostředkování setkávání rodiče s dítětem (např. po rozvodu nebo i před a během rozvodového řízení, v případě odloučení rodičů apod.). Setkávání probíhá v Třebíčském centru nebo Centru DaR v přítomnosti sociální pracovnice v dohodnutých termínech a je zdarma.

Odpovědná osoba: