Vedení k úspěchu dítěte

Aplikace metody MUDr. Kleplové – jedná se o cíleně prováděné komplexní cvičení. Tato metoda je určena pro děti s odchylkami ve vývoji motoriky, dále pro děti s vadným držením těla, s obtížemi v hrubé, jemné motorice či koordinaci pohybů. Zdravému dítěti pomůže k rychlejšímu rozvoji a uplatnění jeho zájmů.

Více informací o této metodě například zde.

Kdy:

Odpovědná osoba: