Míček

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 3 let. Obsahuje cvičení a hry pro všestranný motorický rozvoj dítěte, využívá přirozenou dětskou potřebu pohybu. Soubor cviků je sestaven tak, aby podporoval správné držení těla.Využívají se pomůcky jako jsou velké míče, padák, kuličky, tunely a další.

Kdy: PÁ 9:00 – 9:45

Odpovědná osoba: Bc. Andrea Vošmerová, Ilona Dobiášová, 734 655 124, 734 657 394