Logopedické hrátky

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 3 let. Aktivity učí děti nenásilnou formou správnou artikulaci. Součástí jsou i grafomotorická a smyslová cvičení. Kromě říkanek a básniček se využíva logopedické pexeso a další hry. Cílem kroužku je logopedická prevence, není tudíž určen jen pro děti s vadami řeči. V jeho rámci jsou možné i individuální konzultace.

Kdy: PO 16:50 – 17:35

Odpovědná osoba: Zdeňka Marečková, zmar@seznam.cz, 604 813 882