Fantazie

Výtvarné a rukodělné činnosti určené pro rodiče s dětmi od 2 let zaměřené na rozvoj jemné motoriky a kreativity, součástí jsou i grafomotorické cviky. Vyrábění z přírodních materiálů, z papíru, jednoduché kreslení.

Kdy:

Odpovědná osoba: