Kroužky pro rodiče s dětmi

Přihláška na jednotlivé kroužky ZDE.

Míček I.


Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 1,5 roku do 2,5 let. Obsahuje cvičení a hry pro všestranný motorický rozvoj dítěte, využívá přirozenou dětskou potřebu pohybu. Soubor cviků je sestaven tak, aby podporoval správné držení těla. Používají se pomůcky jako např. gymnastické míče, padák, kuličky, tunely
a další.

Kdy: PÁ 08:15 - 09:00
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Petra Hotová,
e-mail: tc.hotovapetra@gmail.com, tel. 731 136 645

Tvořivé hračky

Určeno pro rodiče s dětmi od 2 let. Tvořivé hračky nabízejí intenzivní hodinku plnou poznávání i zábavy zaměřené na všestranný rozvoj dítěte s využitím intuitivní a Montessori pedagogiky.

Kdy: 1 x měsíčně, PO 15:30 - 16:30
Kde: TC - horní herna

Kontakt:
Mgr. Anna Malenová, tc.malenova@gmail.com, tel. 604 813 882  

Kulíšek

Kroužek pro rodiče s dětmi od 2 let, kteří si rádi společně zazpívají, zacvičí a zasmějí. V našem Kulíšku propojíme řeč, pohybovou všestrannost a rytmus, učíme se respektovat pravidla a navazovat nová kamarádství.

Kdy: ČT  9:00 - 09:45
Kde: Centrum DaR, Okružní 961/1, Třebíč
Kontakt: Eva Žáková,
e-mail: tc.evazakova@gmail.com, tel. 734 657 368

Míček II.

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 2 do 3 let.

Kdy: PÁ 09:15 - 10:00
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Petra Hotová,
e-mail: tc.hotovapetra@gmail.com, tel. 731 136 645

Fantazie

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 2 let. Je zaměřen na tvoření z netradičních materiálů, procvičování jemné motoriky
u dětí, rozvoj kreativity a barevného cítění a radost ze společného tvoření.

Kdy: PO: 10:00 - 10:45
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Iveta Karásková,
e-mail: tc.karaskova@gmail.com, tel. 734 655 124

Šikulkové

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 1,5 let. Zaměřeno na všestranný rozvoj dítěte a podporu radosti z pohybu a rytmu. Zpívání písniček s nástroji, říkadla spojená s pohybem, hry
s míčky, s padákem a dalšími pomůckami.

Kdy: 08:45 - 09:30

Kde: TC - horní herna

Kontakt: Iveta Karásková,

e-mail: tc.karaskova@gmail.com, tel. 734 655 124