Klub Miminko

Vyhrazeno pro rodiče s dětmi do 1,5 roku, hlavním cílem je zajistit rodičům na MD a RD a dalším rodinným příslušníkům možnost setkávat se ve vybaveném centru a zároveň zprostředkovat besedy s odborníky (dle aktuálních termínů). Děti se zde učí seznamovat se s novým prostředím, přivykat si na ostatní děti a zapojovat se do kolektivu.

Program pro rodiče je organizován s cílem pomoci zabránit sociální izolaci, pomáhat zvládat rodičovské starosti a problémy, ale i poskytnout pomoc v krizových situacích. Součástí programu jsou i kurzy na zvyšování rodičovských dovedností. Vhodné i pro těhotné! Aktuální termíny besed a dalších akcí v rámci Klubu Miminko najdete přímo v Kalendáři akcí.

Kdy: PO

Odpovědná osoba: Marie Pokorná, tc.pokorna1@gmail.com, 739 339 516