Klub Batole

Vyhrazeno pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let. Volně navazuje na Klub Miminko, součástí je aktivní program zaměřený na rozvoj jemné i hrubé motoriky, rytmizace, jednoduché říkanky a písničky. Připraveny jsou i besedy s odborníky a prezentace (témata z oblasti výchovy dětí a pedagogiky, psychologie a sociologie, dále hygiena a stravování, ale i orientace na trhu práce, zvyšování vzdělávání v době MD a RD, dále tréninky a praktické ukázky z kurzů zvyšování rodičovských kompetencí apod.). Součástí programu je i sociální poradenství (dle individuální dohody a potřeby) a možnost poradenství z oblasti finanční a zdravotní gramotnosti.

Kdy:

Odpovědná osoba: