Hravá školička

Hravá školička je určena rodičům a dětem do 6 let, nabízí aktivní program (říkanky, tancování, cvičení, tvoření, hraní na hudební nástroje, zpívání…)

V rámci Hravé školičky pořádáme také různá sezení, přednášky, prezentace či besedy s odborníky, týkající se fungování rodiny, zdraví či péče o děti. Přítomná sociální pracovnice je připravena poskytnout sociální poradenství a zprostředkovat další odborné sociální, pedagogické či psychologické poradenství, ale i poradenství z oblasti finanční a počítačové gramotnosti.

Kdy: ČT   10:00

Odpovědná osoba: Marie Pokorná, tc.pokorna1@gmail.com, 739 339 516