Příprava předškoláků

Určeno pro předškolní děti. Děti si osvojí základní znalosti a dovednosti potřebné pro plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

Kdy: ČT 16:15 – 17:00
Kontakt: Jana Brabcová, tc.brabcova@gmail.com