Flétničky

Pro děti bez doprovodu rodičů od 4 do 6 let. V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci. Děti se prostřednictvím hry na flétnu naučí správně dýchat, objeví, co je to rytmus a noty. Po zvládnutí první písničky je naplní radost z hudby a úspěchu.

Kdy: PO 15:00 – 16:00

Lektorka: Mgr. Renata Jaskulová

Odpovědná osoba: Božena Kratochvílová, tc.kratochvilova@gmail.com, 739 493 140