Kroužky pro děti

Přihláška na jednotlivé kroužky ZDE.

Arabesčata

Taneční přípravka pro děti od 5 do 7 let. Nabízíme výuku moderního tance. Děti jsou vedeny k správnému držení těla, rytmickému cítění a ladnosti pohybu.

Kdy: PÁ 15:30 - 16:30
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Mgr. Marika Indrová,
e-mail: arabes@email.cz, tel. 604 116 599

Cvíčo

Určeno pro děti od 3 let do 5 let. Hry na rozvíjení pohybových dovedností. Cvičení se švihadly, overbally, obručí, padákem...

Kdy: ČT 15:15 - 16:00
Kde: TC - přízemí
Kontakt: Petra Hotová,
 tc.hotovapetra@gmail.com, tel. 731 136 645

Flétničky

Určeno pro děti od 4 let. V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci. Děti se prostřednictvím hry na flétnu naučí správně dýchat, objeví, co je to rytmus a noty. Po zvládnutí první písničky je naplní radost
z hudby a úspěchu.

Kdy: PÁ 16:00 - 16:45
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Informace na vyžádání na e-mailové adrese trebicskecentrum@seznam.cz.

Wattsenglish

Wattsenglish je držitelem akreditace MŠMT ke vzdělávání učitelů. Britská společnost Wattsenglish vydává vlastní výukové materiály Wow!, které jako jediné pracují s živým obličejem, ne jenom s kreslenými figurkami. Jedná se ucelené sety učebnic, pracovních sešitů, DVD, CD a dalších pomůcek. V Třebíčském centru nabízíme dva kurzy – pro nejmenší děti začátečníky a pro pokročilejší a větší děti. Lektorka učí děti angličtinu hravou formou a děti to opravdu baví.

Kontakt: Informace na vyžádání na e-mailové adrese trebicskecentrum@seznam.cz.

Jóga pro nejmenší

Určeno pro děti od 4 do 7 let. Hodiny jsou hravou formou zaměřené na cvičení, protažení, uvolnění, relaxaci a vedení
k jemnému pohybu.

Kdy: ČT 16:15 - 17:00
Kde: TC - přízemí
Kontakt: Informace na vyžádání na e-mailové adrese trebicskecentrum@seznam.cz.

Tanečky

Určeno pro děti od 3 do 5 let. Základní taneční kroky na známé dětské písničky, cvičení s hudbou, rytmizace říkadel a písniček spojená s pohybem. Cílem je rozvoj rytmického a hudebního cítění v pohybu.

Kdy: ÚT 16:15 - 17:00
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Lenka Křivánková,
e-mail: tc.krivankova@gmail.com, tel. 739 339 516

Hrajeme si s barvičkami

Určeno pro děti od 3,5 let. Rukodělný a výtvarný kroužek je zaměřený na rozvoj jemné motoriky, barevného cítění a kreativity. Používáme zajímavé techniky a různé materiály.

Kdy: ÚT 16:15 - 17:00
Kde: TC - přízemí
Kontakt:  Iveta Karásková,
e-mail: tc.karaskova@gmail.com, tel. 734 655 124

Předškoláček

Určeno pro předškolní děti. Děti si osvojí základní znalosti
a dovednosti potřebné pro plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

Kdy: PO 16:15 - 17:00
Kde: TC - přízemí
Kontakt: Iveta Karásková,                                                            e-mail: tc.karaskova@gmail.com, tel. 734 655 124

Logohrátky pro nejmenší

Určeno pro rodiče s dětmi od 3 let. Aktivity v rámci tohoto programu učí děti nenásilnou formou správnou artikulaci, součástí budou rovněž smyslová a grafomotorická cvičení. Kromě říkanek a básniček je využíváno logopedické pexeso
a další hry. Cílem je rovněž logopedická prevence, proto je kroužek určen NEJEN pro děti s vadami řeči.

Kdy: PO 15:00 - 16:00
Kde: TC - horní herna
Kontakt: Informace na vyžádání na e-mailové adrese trebicskecentrum@seznam.cz.