LENKA KŘIVÁNKOVÁ

V Třebíčském centru působím od roku 2017. Pracuji jako pečující osoba v dětské skupině Kapička. Potkat se se mnou můžete také v miniškoličce Uzlíček v Centru DaR a vedu kroužek pro děti Tanečky. V období letních prázdnin připravuji program pro děti v minidružinách a družinách.V roce 2010 jsem absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách a v rámci dalšího vzdělávání pak akreditované kurzy a vzdělávací programy, které jsou přínosem pro mou práci. V oblasti péče o děti jsou to zejména témata: psychomotorický vývoj dítěte, pohybové hry pro děti, adaptace a začlenění dítěte do kolektivu. Práce s dětmi je zajímavá a velice mě těší pro jejich upřímnost a bezprostřednost. Děti mi dodávají energii do další práce, ráda jim předávám své zkušenosti, připravuji pro ně různé aktivity v oblasti pohybové, hudební, taneční a relaxační a snažím se v nich pěstovat vztah k přírodě. 

 

Kontakt: e-mail: tc.krivankova@gmail.com, tel. 739 339 516