JANA MAREŠOVÁ

V Třebíčském centru pracuji od července 2021, a to hlavně v dětské skupině Kapička. Přes prázdniny jsem se aktivně zapojila do realizace  letních družin a minidružin. Někdy mě můžete potkat ve Family Pointu a každý čtvrtek ve SWAP bazárku.V roce 2018 jsem absolvovala rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a postupně si prohlubuji své vědomosti jak praxí, tak odbornými kurzy a vzdělávacími programy. Mám také zkušenosti v oblasti potravinových alergií, diet, astmatu či ošetřování ekzematické pokožky. Kromě toho se věnuji rukodělným aktivitám a grafomotorice. Z výchovných oblastí mě nejvíce zajímá empatie a hranice ve výchově. Práce s dětmi se mi líbí, baví mě, mám radost z jejich pokroků, úspěchů, dovedností a ráda je v tom podporuji.

 

Kontakt: e-mail: tc.maresova@gmail.com, tel. 734 655 124