Ing. Bc. JITKA BĚHANOVÁ

Do května 2017 jsem pracovala jako sociální pracovnice OSPOD Třebíč. Zde jsem se věnovala také dětem v rámci zařízení sociálně výchovné činnosti s názvem Klub Naděje. V březnu 2019 jsem nastoupila do Třebíčského centra jako sociální pracovnice a od července 2019 pracuji jako pečující osoba a současně vedoucí Mikrojeslí Sluníčko, kde pečuji o 4 děti ve věku od jednoho roku do tří let. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem vystudovala obor Speciální pedagogika v bakalářském stupni. Nyní pokračuji ve studiu v navazujícím magisterském programu. Účastním se také průběžného vzdělávání, např. kurzu Respektovat a být respektován. Působím také jako dobrovolník táborů pro děti
s poruchami autistického spektra. Těší mě, že se mohu pohybovat mezi malými dětmi, být jim oporou
a společně s rodiči sdílet pokroky v jejich vývoji.

Kontakt: e-mail: tc.behanova@gmail.com, tel. 734 657 394