BOŽENA KRATOCHVÍLOVÁ

Vždy mě zajímala práce s malými dětmi a hudba. V Třebíčském centru pracuji od r. 2003. Od roku 2004 po absolvování seminářů hudebně výchovného programu Hudební školy YAMAHA ve Znojmě vyučuji předškolní obory Robátka a První krůčky k hudbě, také vedu letní družiny a minidružiny. Mám velmi blízký vztah k přírodě, proto se podílím na realizaci aktivit ekologických projektů zaměřených na environmentální výchovu a vzdělávání. V průběhu let jsem prošla mnohými kurzy a semináři pro práci s dětmi od Metodiky cvičení rodičů dětmi, Cvičení s overbally, Pohyb dětí a s dětmi, Lektorské dovednosti a Kurz pracovníka v sociálních službách.

Kontakt: e-mail: tc.kratochvilova@gmail.com, tel. 739 493 140