Bc. ANNA MACHÁTOVÁ

Od ukončení studia na Státní jazykové škole ve Znojmě v roce 1992 jsem se věnovala překládání a tlumočení, později i výuce angličtiny a němčiny. Učila jsem angličtinu děti školního a předškolního věku, maminky na MD a RD, ale i ostatní studenty ve večerních kurzech a ve firmách. V Třebíčském centru jsem aktivní od roku 1999, od roku 2003 v roli statutárního zástupce. V mé kompetenci vždy bylo finanční a projektové řízení, PR a vedení týmu. Od roku 2007 jsem absolvovala specializované kurzy zaměřené na management neziskových organizací a byla jsem realizátorem projektů MPSV, Fondu Vysočiny, GS Město Třebíč, ale i ESF projektů. Podílela jsem se i na realizaci dalších evropských projektů na pozici lektora a odborného poradce. Vzdělání jsem si později doplnila studiem na ZMVŠ Třebíč a svou specializaci jsem postupně rozšířila například i o gender problematiku, rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života. Mými pracovními prioritami jsou kvalita, vstřícnost a spolupráce, smysl práce vidím v podpoře a pomoci druhým růst a rozvíjet se. Aktuálně pracuji jako metodička pro dětské skupiny v Kraji Vysočiny v rámci projektu MPSV Podpora implementace dětských skupin. Můj osobní svět dosud zcela naplňovala moje rodina - manžel a tři úžasné dcery, nyní již dospělé, ale také pomoc mým rodičům. Pokud se Vám nedaří mě kontaktovat, prosím o trpělivost, aktivit je mnoho, pošlete SMS nebo mail, ozvu se zpět...

Kontakt: e-mail: tc.machatova@gmail.com, tel. 603 870 272