Bc. ANDREA VOŠMEROVÁ

Vystudovala jsem Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě – obor Finance a řízení. V roce 2017 jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V Třebíčském centru pracuji od roku 2018. Mám v kompetenci vedení Dětské skupiny Kapička. V rámci dalšího vzdělávání jsem se zúčastnila několika kurzů a seminářů, které se týkají výchovy a vývoje dětí předškolního věku (např. Kreativní seminář, Začlenění dítěte do prostředí MŠ, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ, Arteterapie). V současné době se také věnuji studiu Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Jsem moc ráda, že pracuji s dětmi a mohu je učit novým věcem.

Kontakt: e-mail: tc.vosmerova@gmail.com, tel. 734 655 124