CÍL

Projekt CÍL se zaměřuje na zlepšení uplatnitelnosti osob z vybraných cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti i na trhu práce v Kraji Vysočina, a to prostřednictvím komplexního souboru služeb a podpůrných aktivit. Cílem projektu je prostřednictvím individualizované práce s cílovými skupinami odstranit či alespoň zmírnit bariéry, které cílovým skupinám brání ve zlepšení jejich situace a plnohodnotnému zapojení do společnosti

Program je pro cílové skupiny ZDARMA, navíc nabízíme hlídání dětí, příspěvek na dopravu a na péči, velkou výhodou je možnost získat pracovní místo po absolvování programu.

  • Cílové skupiny projektu:
    – Neformální pečovatelé
    – Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
    – Osoby pečující o malé děti
    – Rodiče samoživitelé

Více na www.tccilprovysocinu-cz.webnode.cz